Společně s Kamýckými listy obdrží obyvatelé i letáky

Společně s Kamýckými listy obdrží obyvatelé i letáky

Diakonie a obec Kamýk nad Vltavou spolupracovali na zvyšování připravenosti obce a jejích obyvatel na povodně téměř celý tento rok. Podepsali smlouvu o spolupráci a darovací smlouvu, která obci zajistí finanční prostředky na pořízení vybavení potřebné pro případ povodně. A co se ještě v tomto roce podařilo?  

V letošním roce Diakonie a zástupci obce společně připravili leták pro občany s názvem „Jak se chránit před povodní?“, který je přílohou prosincového vydání Kamýckých listů. Obyvatelé obce v něm zjistí, kde se mohou informovat před blížící se povodní a jak zabezpečit sebe i svou nemovitost v případě evakuace. Leták obsahuje i důležité kontakty na zástupce obce.

Z důvodu vládních opatření muselo být v roce 2020 několik plánovaných akcí odloženo, žáci místní základní školy ani občané však o ně nepřijdou. Jakmile to situace dovolí, proběhne projektový den na kamýcké základní škole, kurzy první zdravotnické pomoci pro učitele i pro zástupce obce. Počítáme i s přednáškou pro seniory o ochraně zdraví.

V příštím roce bude pořízeno vybavení pro místní sbor dobrovolných hasičů. Díky projektu získají hasiči například plně zařízený krizový stan a další nezbytné vybavení pro zásahy při krizových událostech. Motorový člun určený pro práci hasičů na řece byl již objednán a do Kamýku n. V. jej dodavatel doručí do konce března příštího roku.

Leták ke stažení najdete na těchto stránkách.

Zapojte se a darujte

Díky vám předcházíme dopadům přírodních katastrof, zasahujeme při povodních a suchu v České republice a pomáháme lidem, které přírodní katastrofa postihla. Váš dar použijeme tam, kde bude nejvíce potřeba. Také vás budeme pravidelně informovat o tom, jak dary využíváme.

Děkujeme vám, že podporujete naši práci!