Nová příručka dorazí do schránek občanů v Chodounech a Lounkách

Díky spolupráci projektového týmu a zástupců obce Chodouny a Lounky vznikla nová příručka s názvem „Jak se chránit před povodněmi?“. Tato publikace bude sloužit obyvatelům Chodoun a Lounek k rychlému a snadnému přístupu k důležitým informacím.

V příručce jsou popsány stupně povodňové aktivity, jaké při nich hrozí nebezpečí a hlavně jak se v případě blížící se povodně zachovat. Nechybí ani tipy a možnosti, jak se na povodeň připravit a snížit tím škody na majetku. Příručka také shrnuje nejdůležitější kontakty na obecní úřad. Na konci příručky si členové domácnosti mohou vyplnit svůj vlastní povodňový plán, který jim bude praktickou pomůckou v případě hrozící povodně.

Příručku obdrží ohrožení obyvatelé Chodoun a Lounek na jaře, kdy ji najdou ve svých schránkách. K dispozici bude také na besedách, které plánujeme uspořádat, jakmile to situace dovolí.

Příručku si můžete prohlédnout a stáhnout zde: