Modernizovaný rozhlas v Hrobcích umí varovat i zahrát dechovku

posted in: Hrobce, Odolná obec 3 | 0

Během léta 2021 zastupitelstvo obce Hrobce a Rohatce v čele se starostkou paní Kateřinou Hlaváčovou udělalo další velký kus práce. Po výběru dodavatele se podařilo dokončit modernizaci místního rozhlasu, který v budoucnu výrazně usnadní varovaní obyvatel v případě hrozící mimořádné události. Díky projektu Odolná obec byly poškozené a nevyhovující hlásiče nahrazeny novými zařízeními. Navíc se podařilo digitálně propojit Hrobce a Rohatce. Moderní systém umožňuje i hlášení bez nutnosti fyzické přítomnosti na Obecním úřadě v Hrobcích a podporuje i rozesílání varovných e-mailů a SMS zpráv.

Jednotný systém varování a vyrozumění obyvatelstva je v České republice nedílnou součástí ochrany obyvatelstva a pomáhá tak při mimořádných událostech chránit životy, zdraví, ale i majetek občanů. Tento systém má na našem území dlouholetou tradici, první zmínky o systému varovaní jsou z přelomu 20. a 30. let dvacátého století, z období první republiky. Období druhé světové války bylo bezpochyby základem k vytvoření současného systému, kdy bylo nutné obyvatele varovat během častých leteckých útoků. I v současnosti má jednotný systém varování velký význam z důvodu včasného a efektivního varování na daném území (Majerová, 2020).

Po dokončení modernizace obecního rozhlasu proběhlo během léta několik zkoušek, aby se systém doladil. Tím bylo zajištěno, že hlášení a varování bude dobře slyšet a že si je každý obyvatel obce bude moci poslechnout.  

Během letošního podzimu se bude projektový tým Diakonie ČCE a zastupitelstvo obce domlouvat na vybudování schůdků na břehu Labe, vedle kterých bude umístěn hladinoměr. Informace o výšce hladiny Labe tak budou místním lépe dostupné a obyvatelé se nebudou muset spoléhat pouze na data z hladinoměrů v Mělníce a dále proti proudu. Věříme, že i toto opatření bude přispívat k bezpečnosti obyvatel Hrobec a že ještě více zlepší informovanost občanů o situaci na toku Labe.