Chodouny, Kamýk nad Vltavou, Hrobce – nové obce, které se zapojí do projektu

Chodouny, Kamýk nad Vltavou, Hrobce – nové obce, které se zapojí do projektu

Práce s obcemi na začátku roku 2020 započala úspěšně. Vstoupili jsme do spolupráce se třemi obcemi, se kterými jsme podepsali smlouvu o spolupráci.

Jako první obec se přihlásily Chodouny a Lounky. Obec ležící na břehu Labe zasáhly povodně v roce 2002, 2006 a 2013. Protože nebezpečí povodní stále obyvatele obce ohrožuje, rozhodly se Chodouny a Lounky do projektu zapojit.

Do projektu Odolná obec se po Chodounech a Lounkách zapojila i další obec, kdy v únoru tohoto roku zastupitelstvo obce Kamýk nad Vltavou odsouhlasilo účast na projektu. Díky tomu můžeme zahájit dlouhodobou spolupráci při osvětě obyvatel o připravenosti na povodně. Zároveň budeme zjišťovat, která preventivní opatření by mohla obec přijmout a jak může Diakonie obec podpořit.

V pořadí jako třetí svůj vstup do projektu potvrdily Hrobce, které leží přímo u toku Labe nedaleko Roudnice nad Labem. V obci Hrobce je pro působení projektu velký prostor jak pro tvrdá opatření, tak pro osvětu obyvatel. Vstup čtvrté obce do projektu je potvrzený, čekáme už jen na schválení zastupitelstvem obce.

Aktivity projektu jsme z důvodu nynější problematické situace dočasně pozastavili, věříme však, že se k nim brzy vrátíme. Mezitím náš projektový tým provozuje celostátní infolinku a organizuje dobrovolnické aktivity na pomoc občanům ohroženým nemocí Covid-19. Jednou z takových aktivit je psaní dopisů osamělým seniorům, kteří z důvodu nebezpečí nemoci Covid-19 zůstali v sociální izolaci. Více o naší činnosti během krizového stavu se dozvíte na našich nových webových stránkách.

Podobné příspěvky:

Zapojte se a darujte

Díky vám předcházíme dopadům přírodních katastrof, zasahujeme při povodních a suchu v České republice a pomáháme lidem, které přírodní katastrofa postihla. Váš dar použijeme tam, kde bude nejvíce potřeba. Také vás budeme pravidelně informovat o tom, jak dary využíváme.

Děkujeme vám, že podporujete naši práci!