Chodouny a Lounky

Každý z pamětníků či filmových nadšenců si jistě vybaví obec Chodouny a její místní část Lounky, ve kterých se před 56 lety natáčel slavný český film Starci na chmelu. Obec na Roudnicku se však dostala do povědomí i proto, že se musela opakovaně potýkat s povodněmi. Obec ležící na břehu Labe zasáhly katastrofické povodně v roce 2002, kdy na louněcké návsi vystoupala povodňová voda až do výše 6 metrů a v Chodounech se vytvořilo jezero, které se dařilo odčerpávat jen s obtížemi. Po povodních podlehlo demolici 9 domů a 12 rodin tak přišlo o střechu nad hlavou. Povodně se obci nevyhnuly ani v letech 2006 a 2013, které již nebyly tak ničivé, ale přesto po sobě zanechaly spoustu škod na majetku a zdraví obyvatel obce.

Více o obci se dozvíte na webových stránkách nebo na Facebooku.

Příručka pro obyvatele Chodoun a Lounek:

Články o působení projektu v této lokalitě

Díky projektu Odolná obec jsou další 4 obce připraveny na povodně
15. srpna 2022
Díky projektu Odolná obec jsou další 4 obce připraveny na povodně

Obce v České republice čelí přírodním katastrofám takřka každoročně, ať již jde o přívalové povodně, silné tornádo, které v minulém roce zasáhlo 5 obcí na jižní Moravě, nebo rozsáhlé lesní požáry, kterým musely čelit obce v Českém Švýcarsku. Ne vždy se dá přírodním katastrofám zabránit. Můžeme však zlepšovat naši připravenost, která pomůže snižovat následky přírodních katastrof, ochránit […]

Více >
Ohlédnutí za dvěma lety v Odolné obce v Chodoumech
3. června 2022
Ohlédnutí za dvěma lety v Odolné obce v Chodoumech

Na začátku roku 2020 se obec Chodouny a Lounky zapojila do víceletého projektu Odolná obec. Ten v letošním roce končí a je tedy čas na rekapitulaci všeho, co se díky spolupráci vedení obce a projektového týmu v Chodounech a Lounkách podařilo.

Více >
Odolná obec v roce 2021: ohlédnutí za loňským rokem
13. ledna 2022
Odolná obec v roce 2021: ohlédnutí za loňským rokem

Ohlédnutí za vším, co se podařilo dokončit v Hrobcích, Chodounech, Kamýku nad Vltavou a Rumburku v uplynulém roce 2021.

Více >
Chodouny jsou na případnou evakuaci při povodních připraveny
1. prosince 2021
Chodouny jsou na případnou evakuaci při povodních připraveny

Chodouny i nadále pokračují ve své připravenosti na hrozbu povodní. Mezi mnoha kroky, které musí vedení obce udělat, je i určení místa pro případnou evakuaci, tzv. evakuační centrum.

Více >
Zajímavé besedy v Chodounech a Lounkách o vodě v krajině
23. září 2021
Zajímavé besedy v Chodounech a Lounkách o vodě v krajině

Již druhým rokem je obec Chodouny a Lounky zapojena do projektu Diakonie „Odolná obec“, který podporuje obce s povodňovou zkušeností, aby byly lépe připraveny na situace v případě, že by povodeň znovu přišla. Díky tomuto projektu obec Chodouny a Lounky má digitální povodňový plán a opravenou střechu místní stodoly, která slouží jako sklad potřebné techniky.   Pozornost věnuje […]

Více >
Hrobce či Chodouny neváhaly podpořit obce zasažené tornádem
12. července 2021
Hrobce či Chodouny neváhaly podpořit obce zasažené tornádem

Konec června nám všem ukázal, že v dnešní době neohrožují obce v České republice pouze povodně či silné vichřice. Ničivou hrozbou mohou být i další extrémní klimatické jevy, v živé paměti máme nyní následky tornáda na Jižní Moravě. Tato i další události posledních dní ukazují, že je stále potřeba se na mimořádné události připravovat a […]

Více >
Daniel Pitek v Chodounech povede besedu o krajině
10. června 2021
Daniel Pitek v Chodounech povede besedu o krajině

V Chodounech a Lounkách projektových tým nezahálel ani v první polovině roku 2021. Po distribuci příručky o důležitosti připravenosti obyvatel záplavových území začal projektový tým společně s paní starostkou Cimrovou domlouvat další akce a opatření. Důležitým bodem, na kterém se domluvila paní starostka společně se zastupitelstvem a zaměstnanci Diakonie ČCE, je finanční podpora již proběhlé rekonstrukce střechy sálu […]

Více >
Nová příručka dorazí do schránek občanů v Chodounech a Lounkách
28. ledna 2021
Nová příručka dorazí do schránek občanů v Chodounech a Lounkách

Díky spolupráci projektového týmu a zástupců obce Chodouny a Lounky vznikla nová příručka s názvem „Jak se chránit před povodněmi?“. Tato publikace bude sloužit obyvatelům Chodoun a Lounek k rychlému a snadnému přístupu k důležitým informacím. V příručce jsou popsány stupně povodňové aktivity, jaké při nich hrozí nebezpečí a hlavně jak se v případě blížící […]

Více >
Chodouny dokončily digitální povodňový plán
5. ledna 2021
Chodouny dokončily digitální povodňový plán

Na konci minulého roku dokončila obec Chodouny a Lounky ve spolupráci s experty z VOP Dolní Bousov nový povodňový plán v tištěné i digitalizované podobě. Plán pomůže povodňové komisi obce předejít rozsáhlým následkům a zvládat případné povodně v Chodounech i Lounkách. Součástí zpracování povodňového plánu byla místní prohlídka terénu, vytvoření fotodokumentace a vyhodnocení možného ohrožení. K povodňovému plánu […]

Více >
Chodouny s připraveností na povodně nezahálí
14. října 2020
Chodouny s připraveností na povodně nezahálí

Ani na přelomu léta a podzimu se v Chodounech s připraveností na povodně nezahálelo. Podařilo se dokončit opravu střechy stodoly, která při povodních slouží jako humanitární sklad, bylo zadáno zpracování digitálního povodňového plánu a významně se pokročilo na povodňové příručce. Střecha stodoly sloužící jako sklad nejen humanitární a povodňové techniky obce je nyní opravená. Došlo […]

Více >
Stodolu v Chodounech zdobí nová střecha
13. srpna 2020
Stodolu v Chodounech zdobí nová střecha

Chodounská stodola, kterou obec vlastní, již dlouhodobě slouží jako sklad techniky, protipovodňového vybavení, a je v ní schovaný i záchranářský člun. Střecha stodoly již ale byla ve špatném stavu a bylo potřeba zajistit její rekonstrukci. Rekonstrukci střechy bylo možné spolufinancovat z projektu Odolná obec. Práce na střeše začaly na začátku srpna. Při rozkrytí střechy ze […]

Více >
Chodouny získají digitální povodňový plán i novou střechu
1. července 2020
Chodouny získají digitální povodňový plán i novou střechu

Po prvním setkání s paní Cimrovou, starostkou Chodoun, nebylo úplně jisté, jaké výhody by obec mohla díky projektu získat. Při vzájemných rozhovorech jsme postupně zjišťovali, že obec má velké možnosti projekt využít a zajistit tak větší bezpečí svým obyvatelům, pokud by řeky znovu vystoupaly ze svých břehů. Se zástupci obce jsem se shodli, že by […]

Více >
Chodouny, Kamýk nad Vltavou, Hrobce – nové obce, které se zapojí do projektu
8. dubna 2020
Chodouny, Kamýk nad Vltavou, Hrobce – nové obce, které se zapojí do projektu

Práce s obcemi na začátku roku 2020 započala úspěšně. Vstoupili jsme do spolupráce se třemi obcemi, se kterými jsme podepsali smlouvu o spolupráci. Jako první obec se přihlásily Chodouny a Lounky. Obec ležící na břehu Labe zasáhly povodně v roce 2002, 2006 a 2013. Protože nebezpečí povodní stále obyvatele obce ohrožuje, rozhodly se Chodouny a Lounky do […]

Více >
Chodouny a Lounky se zapojí do projektu Odolná obec
13. ledna 2020
Chodouny a Lounky se zapojí do projektu Odolná obec

Každý z pamětníků či filmových nadšenců si jistě vybaví obec Chodouny a její místní část Lounky, ve kterých se před 56 lety natáčel slavný český film Starci na chmelu. Obec na Roudnicku se však dostala do povědomí i proto, že se musela opakovaně potýkat s povodněmi. Obec ležící na břehu Labe zasáhly katastrofické povodně v roce 2002, kdy […]

Více >

Zapojte se a darujte

Díky vám předcházíme dopadům přírodních katastrof, zasahujeme při povodních a suchu v České republice a pomáháme lidem, které přírodní katastrofa postihla. Váš dar použijeme tam, kde bude nejvíce potřeba. Také vás budeme pravidelně informovat o tom, jak dary využíváme.

Děkujeme vám, že podporujete naši práci!