Kamýk nad Vltavou

Kamýk nad Vltavou leží v půvabném údolí připomínajícím dvě otevřené dlaně, v nichž se vine široký proud Vltavy. Po obou stranách se doširoka rozvírají svahy a stráně povolně i prudce klesajícím břehům. Hluboké lesy střídají louky a pole, které prostupují osaměle skupiny borovic a mohutných bludných kamenů.

Kamýk nad Vltavou se s povodněmi potýká odnepaměti. V novodobé historii byly v obci nejničivější povodně v roce 2002, velké škody napáchaly i povodně v roce 2013. Obec bohužel nelze dokonale před povodní ochránit, proto hraje důležitou roli osvěta občanů a připravenost obce i místních záchranných složek.

I proto se Kamýk nad Vltavou v únoru 2020 zapojil do projektu Odolná obec.

Leták pro obyvatele Kamýku nad Vltavou ke stažení zde: Leták pro obyvatele Kamýku nad Vltavou.

Články o působení projektu v této lokalitě

Díky projektu Odolná obec jsou další 4 obce připraveny na povodně
15. srpna 2022
Díky projektu Odolná obec jsou další 4 obce připraveny na povodně

Obce v České republice čelí přírodním katastrofám takřka každoročně, ať již jde o přívalové povodně, silné tornádo, které v minulém roce zasáhlo 5 obcí na jižní Moravě, nebo rozsáhlé lesní požáry, kterým musely čelit obce v Českém Švýcarsku. Ne vždy se dá přírodním katastrofám zabránit. Můžeme však zlepšovat naši připravenost, která pomůže snižovat následky přírodních katastrof, ochránit […]

Více >
Nový automatický defibrilátor pomáhá hasičům zachraňovat životy
27. dubna 2022
Nový automatický defibrilátor pomáhá hasičům zachraňovat životy

Projektový tým předal do rukou starostky Kamýku nad Vltavou brožury pro občany a vybavení pro dobrovolné hasiče.

Více >
Odolná obec v roce 2021: ohlédnutí za loňským rokem
13. ledna 2022
Odolná obec v roce 2021: ohlédnutí za loňským rokem

Ohlédnutí za vším, co se podařilo dokončit v Hrobcích, Chodounech, Kamýku nad Vltavou a Rumburku v uplynulém roce 2021.

Více >
Kamýčtí se učili zachraňovat lidské životy
30. září 2021
Kamýčtí se učili zachraňovat lidské životy

Pátek 24. září byl v Kamýku nad Vltavou věnován školení zdravotnické první pomoci pro zaměstnance úřadu městyse a pro kamýcké seniory. Již v 8 hodin ráno se slova ujala Lucie Pilnáčková, školitelka z PPživě. První pomoc živě (PPživě), jak již název napovídá, se věnuje organizaci zážitkových kurzů zdravotnické první pomoci, ze kterých si účastníci vždy odnáší nejen nové […]

Více >
Dobrovolní hasiči získali nový zásahový člun
14. dubna 2021
Dobrovolní hasiči získali nový zásahový člun

Sdružení dobrovolných hasičů v Kamýku nad Vltavou dne 9. dubna slavnostně převzalo od Diakonie ČCE, Střediska humanitární a rozvojové spolupráce, vybavení pro případ krizových událostí. Jedná se o zásahový člun, který je připravený na veškeré zásahy na řece, a také plně zařízený krizový stan, který v případě nutnosti bude sloužit jako zázemí pro dobrovolné hasiče při zásahu, případně zde […]

Více >
Společně s Kamýckými listy obdrží obyvatelé i letáky
23. prosince 2020
Společně s Kamýckými listy obdrží obyvatelé i letáky

Diakonie a obec Kamýk nad Vltavou spolupracovali na zvyšování připravenosti obce a jejích obyvatel na povodně téměř celý tento rok. Podepsali smlouvu o spolupráci a darovací smlouvu, která obci zajistí finanční prostředky na pořízení vybavení potřebné pro případ povodně. A co se ještě v tomto roce podařilo?   V letošním roce Diakonie a zástupci obce společně připravili […]

Více >
S ochranou před povodní poradí obyvatelům Kamýku nad Vltavou nový leták
8. října 2020
S ochranou před povodní poradí obyvatelům Kamýku nad Vltavou nový leták

Ačkoliv od roku 2013 uběhla již dlouhá doba, povodně v Kamýku nad Vltavou mají všichni ještě v živé paměti. Na podobnou mimořádnou událost je nutné připravovat se neustále. Nikdo totiž nemůže předvídat, kdy dlouhodobé deště znovu zvednou hladinu řeky nad svou obvyklou úroveň. I proto obyvatelé Kamýku nad Vltavou v příštích měsících dostanou do svých […]

Více >
Projekt přinese Kamýku nad Vltavou člun a kurz první pomoci
13. července 2020
Projekt přinese Kamýku nad Vltavou člun a kurz první pomoci

Projekt Odolná obec získal konkrétní podobu již i v Kamýku nad Vltavou. Po jednáních se starostou obce, panem Haladou, jsme se dohodli jak na protipovodňových opatřeních, tak na potřebné osvětě, kterou projekt obci přinese. Život občanů Kamýku nad Vltavou je výrazně ovlivněn blízkostí toku Vltavy. Není proto divu, že jedním z hlavních opatření bude pořízení […]

Více >
Chodouny, Kamýk nad Vltavou, Hrobce – nové obce, které se zapojí do projektu
8. dubna 2020
Chodouny, Kamýk nad Vltavou, Hrobce – nové obce, které se zapojí do projektu

Práce s obcemi na začátku roku 2020 započala úspěšně. Vstoupili jsme do spolupráce se třemi obcemi, se kterými jsme podepsali smlouvu o spolupráci. Jako první obec se přihlásily Chodouny a Lounky. Obec ležící na břehu Labe zasáhly povodně v roce 2002, 2006 a 2013. Protože nebezpečí povodní stále obyvatele obce ohrožuje, rozhodly se Chodouny a Lounky do […]

Více >
Zastupitelstvo Kamýku schválilo zapojení obce do projektu
19. února 2020
Zastupitelstvo Kamýku schválilo zapojení obce do projektu

Do projektu Odolná obec se po Chodounech a Lounkách zapojila i další obec, kdy v únoru tohoto roku zastupitelstvo obce Kamýk nad Vltavou odsouhlasilo účast na projektu. Díky tomu můžeme zahájit dlouhodobou spolupráci při osvětě obyvatel o připravenosti na povodně. Zároveň budeme zjišťovat, která preventivní opatření by mohla obec přijmout a jak může Diakonie obec […]

Více >

Zapojte se a darujte

Díky vám předcházíme dopadům přírodních katastrof, zasahujeme při povodních a suchu v České republice a pomáháme lidem, které přírodní katastrofa postihla. Váš dar použijeme tam, kde bude nejvíce potřeba. Také vás budeme pravidelně informovat o tom, jak dary využíváme.

Děkujeme vám, že podporujete naši práci!